Kollekció: Tupperware Garancia és törvényben előírt jótállás

A Tupperware termékeket 50 különféle műanyagból állítják elő. Egyetlen műanyagnak sincs csak jó, vagy csak rossz tulajdonsága. A Tupperware azonban a különböző műanyagok legjobb tulajdonságait egyesíti.

💡 Tipp
Minden esetben tájékozódjon az összes termék adatlapján feltüntetett gondozási útmutatóról, amely feltünteti, mely edények helyezhetők mikróhullámű sűtőbe, mélyfagyasztóba, mosogatógépbe. Továbbá kövesse a termékhez csatolt használati útmutató előírásait.
Őrizzük meg együtt Tupperware termékeink épségét!

🤝 Tupperware Garancia:

A Tupperware garancia kötelezettjei a Tupperware termékek magyarországi disztribúcióját ellátó alábbi gazdasági társaságok (a továbbiakban: Disztribútor):

  • T-Party Kft. (cg.: 02-09-063589, székhely: 7627 Pécs, Wass Albert utca 65, adószám: 11362173-2-02. képviseli: Matuz Erika ügyvezető)

Tupperware garanciális felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak. A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Disztribútor a kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre 1 éves garanciát (jótállást) vállal.

A termék lényeges tulajdonságairól a vásárló részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. A Tupperware Garancia kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a vásárló a termékhez csatolt használati útmutató előírásai alapján használja és tartja karban a terméket.

A jótállási idő (garancia) a termék megvásárlásától, a Disztribútor által kiadott számla dátumától kezdődik.

Garancia érvényesítése:

Garanciális igényével ahhoz a Disztribútorhoz szíveskedjen fordulni, ahonnan a termék beszerzésre került. A garanciából eredő jogok abban az esetben érvényesíthetőek, ha a termék vásárlását igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján, a Disztribútor által kibocsátott számlát vagy nyugtát - a vásárló bemutatja.

A garancia az érvényben lévő katalógusi (nem havi promóciós), Magyarországon forgalmazott termékekre vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a mindennapi használat során kopó, elhasználódó alkatrészekre.

A bejelentést követően az eljáró Disztribútor megvizsgálja a terméket, jegyzőkönyvben rögzíti és eldönti, hogy a garanciális igény érvényesíthető-e. A jegyzőkönyv egy másolatát, igazolható módon a vásárló rendelkezésére kell bocsátani. A Disztribútor a garancia alapján vállalt kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye. Jogos reklamáció esetén a hibás termék kicserélésre kerül. A cseretermék eredetivel való színegyezősége nem garantált.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében, amennyiben a vásárló 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor úgy kell tekinteni, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden egyéb körülmény vizsgálata nélkül a terméket kötelező kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás a fogyasztó jogszabályban meghatározott jogait nem érinti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Tupperware Garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:

  • a termék használat során történő elszíneződése (pl. paradicsomszósz, curry paszta vagy fűszerek használata miatt),
  • a termék megégetése vagy megolvasztása,
  • helytelenül tisztított termékek (ragacsos, foltos, rozsdás),
  • a termék eldeformálódása, amelyet az ajánlottnál nagyobb hőnek való kitettség, helytelen tárolás eredményez,
  • a termék helytelen használatából eredő törés vagy repedés (pl. a termék leejtése vagy ütődés),
  • a termék helytelen használatából eredő karcolódás, vágásnyomok (pl. kés vagy fém konyhai eszköz által, dörzsölő tisztítószerek/erős tisztítószerek miatt),
  • a terméken levő minták, ábrák, betűk vagy számok (ideértve a mértékegységet jelző vonalakat is) sérülése vagy (le)kopása, hiánya.